• Odwiedziło nas: 115497 osób
  • Do końca roku: 132 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!! dni

05-124 Skrzeszew

ul. Dworcowa 5

Tel: (22) 775-52-23

Poniedziałek, 2017-08-21

Imieniny:

Franciszka, Kazimiery

Patron

DLACZEGO JÓZEF WYBICKI ZOSTAŁ NASZYM PATRONEM?


12 czerwca 2005 roku naszej szkole nadano imię Józefa Wybickiego. Uroczystość ta rozpoczęła się mszą świętą w Kościele Św. Bartłomieja w Janówku. Kkcję wyboru patrona, prowadzono od 1998 roku. Po wielu dyskusjach i głosowaniach zdecydowano, że symbolem naszym uczniów będzie Józef Wybicki- twórca hymnu narodowego a także człowiek wybitny dla ratowania ojczyzny w XVIII w. oraz bezpośrednio związany z naszymi okolicami.Był on bliskim przyjacielem księdza Stanisława Poniatowskiego ( bratanka króla Stanisława Augusta) właściciela pałacu w Górze, częstym gościem oraz uczestnikiem obiadów organizowanych na wzór królewskich obiadów czwartkowych.


Jemu to właśnie książę powierzył opracowanie oczynszowania majątków podwarszawskich.


Józef Wybicki opracował to i zawarł w "Projekcie dopuszczenia ludzi na czynsz i uwalniania od poddaństwa" oraz przeprowadził rozpoznanie dotychczasowych dochodów z tych wsi i zaprognozował, co można osiągnąć uwalniając chłopów z poddaństwa. Rachunek okazał się korzystny. Wydarzenia oczynszowania odbyło sie w Olszewnicy w dniu 20 VIII 1778 roku. Również Józef Wybicki przygotował prawną stronę przywileju dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki, które w latach 1775/76 za sprawą Stanisława Poniatowskiego uzyskało prawa miejskie.


Jako człowiek miłujący wolność przystapił do konfederacji barskiej w obronie wiary i wolności szlacheckiej. Pragnął Polski silnej, niezależnej i nowocześnie rządzonej dlatego był gorącym zwolennikiem konstytucji 3 maja i z wielkim poświęceniem i zaangażowaniem przygotował powstanie kościuszkowskie. Za udział w tym powstaniu został skazany na śmierć. Uniknął jej emigrując do Francji. Nawet tak daleko od ojczyzny nie utracił ducha walki i nadzieji na odzyskanie niepodległości. Zabiegał o utworzenie wojsk polskich we Francji, u boku Napoleona widział szanse na odzyskanie niepodległości. Duch walki o niepodległość ojczyzny, nadzieja, były tak wielkie, że w Reggio Emilia, gdy zobaczył wojska polskie i usłyszał ojczystą mowę był tak wzruszony, że napisał pieśń legionów we Włoszech. Proste słowa tej pieśni trafiły do serc żołnierzy walczących poza krajem. Podrywy legionistów do walki zapowiadały zwycięstwo i rychły powrót do ojczyzny. 


Od chwili napisania "Mazurka" w 1797 roku pieśń ta towarzyszyła w walkach pod Wawrem, Iganiami, Olszynką Grochowską.


Melchior Wańkowicz pisał, iż słowa "Mazurka" były ostatnimi słowami polskich żołnierzy walczących i oddających życie pod Monte Cassino.


Ze słowami hymnu narodowego ginęli polscy oficerowie mordowani w Katyniu oraz umierający w Oświęcimiu.


Czyżby ten wielki patriota, autor naszego hymnu, przewidział, że pieśń przez niego napisana doda odwagi wiernym swej ojczyźnie, pomoże przetrwać niewolę i walkę, a przede wszystkim umocni w nadziei i wierze w niepodległą, wolną Polskę.


Stanisław Staszic, przemawiając w imieniu Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, którego członkiem był również Wybicki, powiedział: "Był to mąż z cnot obywatelskich znakomity, w ojczystych sprawach biegy... ciągle, a do powstania Królestwa Polskiego, w całym życiu dzielił wszystkie nieszczęśliwe losy kraju".


Wybraliśmy Józefa Wybickiego na patrona naszej szkoły, aby pamięć o tym wielkim Polaku i jego zasługach dla Państwa Polskiego była żywa i stanowiła dla nas wszystkich prawdziwy wzór patriotyzmu.

Józef Wybicki jest patronem naszej szkoły, gdyz pragniemy zachować szczególną pamięć o tym niezłomnym, zasłużonym Polaku.


Józef Wybicki herbu Rogala (PATRON NASZEJ SZKOŁY) urodził sie 29 września 1747 roku w Będominie, koło Kościerzyny, na Kaszubach, pod Gdańskiem. Był działaczem politycznym, publicystą, dramatopisarzem, poetą. Żył w czasach, kiedy państwo polskie upadło, ale naród polski sie odrodził. Pochodził ze średnio zamożnej szlachty i wychowywany był w surowej atmosferze. W wieku dwudziestu lat stracił ojca, a jego wychowaniem zajął sie stryj, ksiądz Franciszek Wybicki.


W latach 1755-1763 uczył sie w Kolegium Jezuickim w Starych Szkotach pod Gdańskiem. Od 1765 roku do 1767 odbywał praktyki w sadzie grodzkim, a następnie przy trybunale w Poznaniu. Bardzo szybko wkraczał w życie publiczne. W 1767 roku na sejmiku w Grudziądzu został wybrany posłem na sejm. Brał czynny udział w konfederacji barskiej; w latach 1770-1771 studiował prawo w Lejdzie, w Holandii. Był współpracownikiem Komisji Edukacji Narodowej, z ramienia której reformował Akademię Wileńską. Uczestniczył, jako wybitny prawnik w obiadach czwartkowych. Zatrudniony u schyłku 1776 roku jako sekretach, opracował tzw. Kodeks Zamoyskiego, który został odrzuconyna sejmie w 1780 roku. To wydarzenie sprawia, iż Józef Wybicki wycofuje się z życia politycznego. W 1781 roku kupił majątek w Manieczkach i poświęcił się pracy literackiej.Z dala od życia publicznego, wystawiał we własnym i sasiednich dworkach opery: "Kmiotka", "Polkę". W 1793 roku kiedy Manieczki znalazły się pod zaborem pruskim Józef Wybickiprzeniósł się do Krobowa pod Warszawą. W 1794 roku towarzyszył Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu w wyprawie wielkopolskiej i przywrócił odministrację na wyzwolonych terenach. W 1795 roku w Paryżu rozwinął działalność w Agencji ( emigracyjna organizacja reprezentująca umiarkowane skrzydło Insurekcji Kościuszkowskiej), m in. przyczyniając sie do uformowania Legionów Polskich. W 1797 roku w Reggio w północnych Włoszech ułożył " Mazurek Dąbrowskiego"- pieśń do melodii nieznanego autowa, przeznaczoną dla legionistów Jana Henryka Dąbrowskiego. W 1806 roku na polecenie Napoleona I wkraczającego do Berlina, wraz z generałem Dąbrowskim wezwał Polaków do powstania przeciwko Prusom.